Een eerste greep uit de opbrengsten van de enquête, najaar 2022

Een eerste greep uit de opbrengsten van de enquête, najaar 2022

Zoals jullie wellicht weten, is Gedeelde Weelde op dit moment aan het Terug- en Vooruitkijken. In dit kader is er op 9 oktober een ledendag georganiseerd, waarbij er gezamenlijk is teruggekeken op het ontstaansproces van Gedeelde Weelde en gebrainstormd op mogelijkheden om onze coöperatie in de toekomst nog mooier te maken. Er is ook een enquête rondgestuurd naar leden, klanten en andere vrienden van Gedeelde Weelde. De projectgroep is deze nog aan het verwerken, maar een paar leuke opbrengsten wilden we hierbij alvast met jullie delen.

Algemene vragen

105 mensen hebben meegedaan met de enquête. Een fantastische respons, hartelijk dank aan iedereen die heeft meegedaan!
Een derde van deze mensen was geen lid van Gedeelde Weelde en meer dan driekwart was er niet bij op de ledendag op 9 oktober. Dat betekent dat de enquête zijn rol als aanvulling op de ledendag goed vervuld heeft!
Bijna 70% van de respondenten zijn géén meewerkend lid. De enquête heeft dus ook mensen bereikt die minder nauw bij de dagelijkse organisatie betrokken zijn, maar wel graag hun mening wilden delen over onze coöperatie.

Van, voor en door de gemeenschap

Eén van de karakteristieken van Gedeelde Weelde is de directe bijdrage die veel leden aan de coöperatie leveren door een paar uurtjes per week of op oproepbasis mee te helpen in de winkel. Deze bijdragen zijn vitaal voor het draaiende houden van de winkel, maar in tegenstelling tot veel andere coöperaties, is het meewerken in de winkel niet verplicht om je boodschappen bij Gedeelde Weelde te kunnen doen. Uit de enquête blijkt dat veel leden en klanten dit vrijwillige karakter van het meewerken op prijs stellen: bijna een kwart (24,8%) antwoordde “niet mee eens”, of “helemaal niet mee eens” op de stelling dat het wenselijk zou zijn als alle leden maandelijks een paar uurtjes mee zouden draaien in de winkel. Dit was echter iets minder dan de 26,6% die “mee eens” of “helemaal mee eens” antwoordden op dezelfde stelling (48,6% was “neutraal”). Het meewerken in de winkel wordt dus door veel leden als een belangrijke bijdrage aan de coöperatie gezien. Er werden bovendien veel interessante suggesties gedaan om het meewerken te stimuleren, zoals het aanbieden van extra voordeeltjes aan meewerkende leden, of door leden actief uit te nodigen tot een bijdrage die past bij hun talent.

Milieuvriendelijk transport

Gedeelde Weelde probeert vervuilend transport zoveel mogelijk te beperken. Maar bepaalde categorieën groente en fruit worden toch van buiten Europa geïmporteerd. Opvallend was dat bijna 90% van de respondenten het eens was met de stelling “Ik vind het belangrijk dat groente en fruit zoveel mogelijk uit de regio en in ieder geval uitsluitend uit Europese landen wordt geïmporteerd”. “Voor mij zouden groenten en fruit helemaal alleen uit Nederland mogen komen”, schreef een respondent. Een ander was het hiermee eens, maar wilde voor bananen graag een uitzondering maken. In de toelichting bij deze vraag schreven sommigen dat het wenselijk zou zijn als Gedeelde Weelde hierbij “strakker vanuit de eigen uitgangspunten en iets minder vanuit klantwensen” zou handelen.

Waardevolle verpakking

Gedeelde Weelde probeert duurzame keuzes te maken wat betreft verpakking. De uitgebreide bulkafdeling helpt daarbij. Dat klanten en leden die bulkafdeling op waarde weten te schatten bleek uit het grote aantal positieve reacties hierop, en aanmoedigingen om de bulkafdeling “uit te breiden”. Ook bleken opvallend veel respondenten (76,2%) bereid om een kleine bijdrage te betalen voor de papieren of plastic zakjes die in de winkel aangeboden worden.

Transitie mens-dier relaties

De meeste verdeling bleek te bestaan over het aanbod aan dierlijke producten. Op de vraag of deze gereduceerd zou moeten worden antwoordde 25,7% “niet mee eens” en 6,7% “helemaal niet mee eens”, samen iets meer dan een derde van de respondenten (32,4%). Maar 21% was het met dezelfde stelling eens en 15,2% zelfs helemaal mee eens, samen goed voor meer dan 36% (de rest was neutraal). In hun toelichtingen op deze vraag schreven sommigen dat ze graag “voldoende dierlijke producten voor de liefhebber” in de winkel wilden zien. Anderen wilden “vlees en zuivel alleen van de allerstrengste dierenwelzijn en milieunormen aanbieden [en het] aanbod krimpen met de tijd(geest)”. Een derde persoon stelde voor om diepgaande themabijeenkomsten over dit onderwerp te organiseren. Waarschijnlijk een goed idee bij dit controversiële thema!

De complete resultaten van de enquête worden deze lente samen met de opbrengsten van de ledendag in een apart rapport gepubliceerd. Op de 24 april wordt dit rapport op de ALV gepresenteerd. Vragen over de enquête en/of de ledendag kunnen bij die gelegenheid gesteld worden. We hopen jullie dan te zien!

Hartelijke groet,

Projectgroep Terug- en Vooruitkijken
Dominique, Madieke, Luuk, Chantal, Han, Lea en MichelleSchrijf je in voor onze nieuwsbrief
en blijf op de hoogte van het allerlaatste nieuws