Uitgangspunten

Hoe we ons organiseren staat in onze statuten. Daarnaast werken we vanuit de onderstaande uitgangspunten.

Van, voor en door de gemeenschap

Met Gedeelde Weelde willen we waarde toevoegen aan het leven van onze leden en aan de gemeenschap als geheel. Daarom organiseren we ons vanuit coöperatieve principes. Zo beslissen leden gezamenlijk over de grote lijnen, organiseren we ons op een transparante wijze en zorgen we samen voor het geld om als coöperatie zelfstandig te kunnen werken. Het dagelijkse werk wordt verzet door de ondernemersleden. Alle leden kunnen via werkgroepen, activiteiten en ledenbijeenkomsten hun bijdrage leveren.

Afstemmingseconomie

We geloven in samenwerking vanuit gedeelde interesses en belangen. We delen daarom de lusten, de lasten en de risico’s. Door als producenten, consumenten en winkeliers gezamenlijk af te stemmen werken we aan de voedselketen waar we met elkaar blij van worden.

Milieuvriendelijk transport

Voeding komt soms van dichtbij en soms van ver weg. Transport hoort daarbij. We ondersteunen transport dat gebruik maakt van hernieuwbare energiebronnen en zo weinig mogelijk schade aan de omgeving toebrengt. 

Aandacht voor seizoensproducten

De aardbeienplant is er het hele jaar en maakt elk seizoen een groei door die essentieel is om die heerlijke aardbei te geven. In de winkel geven wij aandacht aan deze levenscycli en de daarmee verbonden overvloed of schaarste van producten op bepaalde momenten in het jaar. In de lente en de zomer kunnen we van aardbeien uit eigen regio genieten. In andere klimaatzones worden aardbeien geoogst als het bij ons winter is. Deze aardbeien naar onze winkel halen zou ook langer transport met zich meebrengen. We maken daarom de afweging welke producten we van verderweg aanvoeren.

Waardevolle verpakking

Wij vragen ons af wanneer verpakking waardevol is. Daarvoor kijken we naar de kwaliteiten van het product en wat nodig is om deze te waarborgen en erover te informeren. Denk aan bewaring, productinformatie, gebruiksvriendelijkheid en visuele aantrekkelijkheid.

Waardering van onze omgeving

We zoeken de samenwerking op met producenten die met aandacht en liefde omgaan met de Aarde, met de planten en/of dieren op hun bedrijf, met hun medewerkers en met hun positie in de samenleving. Een keurmerk zoals Biologisch of Biologisch-dynamisch kan daarbij helpen, maar niet per definitie.

Diversiteit binnen het assortiment

Variatie, verrassing en de vrijheid om eigen keuzes te maken zijn volgens ons voor de mens van wezenlijk belang. Daarom streven wij naar een assortiment dat een gevarieerde voeding mogelijk maakt én plezier geeft in het samenstellen ervan. Diversiteit zorgt ook voor veerkracht en levendigheid in economische, ecologische en sociale systemen.

Sterke en eerlijke relaties

De handel die wij voor ogen hebben bestaat uit transparante afspraken, faire vergoedingen en samenwerking waarin we elkaar waarderen. Hiervoor zijn sterke en eerlijke relaties nodig tussen producenten, winkeliers en consumenten. We denken dat deze het beste kunnen groeien door direct en persoonlijk contact met elkaar. Een keurmerk zoals Fairtrade kan een aanvulling zijn, maar kan geen vervanging van deze relaties vormen.

Transitie mens-dier relatie

Met het oog op dierenwelzijn en vanwege een urgent klimaatprobleem vinden we het wenselijk én noodzakelijk om minder dierlijke producten te gebruiken. In de winkel bieden we een relatief beperkt, maar meer dan compleet assortiment aan dierlijke producten aan. We willen een transitieproces vormgeven, en onderzoeken en organiseren daarom alternatieven voor de huidige manier waarop we dieren voor voedselproductie gebruiken.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
en blijf op de hoogte van het allerlaatste nieuws