Voorwaarden lidmaatschap

Als lid gaat u akkoord met en onderschrijft u het doel en de statuten van Coöperatie Gedeelde Weelde. Neem de statuten op uw gemak even door. Als u vragen over de statuten heeft, dan beantwoorden we die met plezier. Hieronder vindt u enkele belangrijke uitgangspunten van het lidmaatschap opgesomd:

 • Bij natuurlijke personen staat het lidmaatschap op naam en geldt dus voor de persoon die zich als lid opgeeft.
 • Als lid hebt u stemrecht bij alle besluiten die de algemene ledenvergadering neemt.
 • Als lid kunt u uw bijdrage leveren via werkgroepen, activiteiten en ledenbijeenkomsten.
 • Als lid legt u een eenmalige basis inleg in de coöperatie in. De algemene ledenvergadering heeft de basis inleg vastgesteld op € 100,-.
 • Daarnaast kunt u ervoor kiezen om meer financiële middelen in de coöperatie te investeren via:
  • Aanvullend inleggeld
  • Een lening
  • Het vooruitbetalen van boodschappen
  • Schenkgeld

Meer informatie over deze mogelijkheden vindt u op de pagina financiering.

 • Uw inleg in de coöperatie is risicodragend, over de risico’s informeren wij u graag verder. U bent niet voor tekorten van de coöperatie aansprakelijk anders dan uw basis inleg van € 100,-.
 • Als lid betaalt u elk jaar contributie aan de coöperatie. De contributie is door de algemene ledenvergadering vastgesteld op € 10,-.
 • Beëindiging van uw lidmaatschap kan alleen per einde van het boekjaar. Dit dient schriftelijk te gebeuren met een opzegtermijn van ten minste twee maanden. Bij beëindiging van uw lidmaatschap zal geen terugbetaling van de contributie voor het lopende boekjaar plaatsvinden.
 • Bij beëindiging van uw lidmaatschap betaalt de coöperatie uw inleggeld terug op het moment dat de reserves van de coöperatie hiervoor voldoende zijn en het voortbestaan van de coöperatie niet in gevaar komt, dit ter beoordeling van het bestuur. Terugbetaling vindt plaats met een maximale termijn van twee jaar na beëindiging van het lidmaatschap.
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
en blijf op de hoogte van het allerlaatste nieuws