Financiering

Voor de opzet van de Gedeelde Weelde winkel is geld nodig, we streven naar een bedrag van € 100.000,-. Dit geld is nodig voor investeringen, ondernemersvergoedingen om de winkel op te zetten, een borg bij de bank i.v.m. de huur van een winkelpand en enig werkkapitaal. Voor de financiering van de voorraad zoeken we het overleg met de leveranciers. In de begrotingsmap vindt u meer informatie over de financiering van de winkel en de exploitatiebegroting.

We willen het streefbedrag van € 100.000,- op een coöperatieve wijze organiseren. Daarom nodigen we leden én niet-leden uit om op één of meerdere van de hieronder staande vijf manieren mee te doen:

1e mogelijkheid | Basis inleg

Ieder lid legt het basis inleggeld in (dit is in de statuten zo bepaald). De hoogte van het basis inleggeld is door de algemene ledenvergadering vastgesteld op € 100,-. Dit geld blijft van u maar werkt in de coöperatie zolang u lid bent. Het inleggeld wordt bij beëindiging van uw lidmaatschap terugbetaald op het moment dat de reserves van de coöperatie hiervoor voldoende zijn en het voortbestaan van de coöperatie niet in gevaar komt, dit ter beoordeling van het bestuur. De terugbetaling vindt uiterlijk twee jaar na beëindiging van uw lidmaatschap plaats.

Over uw basis inleg vergoedt de coöperatie jaarlijks per 31 december een rente van 4% in de vorm van een in de winkel te besteden waardebon (rentepercentage jaarlijks als onderdeel van de begroting door de algemene ledenvergadering vast te stellen). U kunt uw waardebon natuurlijk óók cadeau geven aan iemand die de winkel nog niet kent of het bedrag van de waardebon schenken aan één van de goede doelen die Gedeelde Weelde ondersteunt.

Streefbedrag: 200 leden x € 100,- = € 20.000,-

2e mogelijkheid | Aanvullende inleg

We nodigen leden uit om aanvullend inleggeld te storten (altijd in veelvouden van € 100,-). Uw aanvullende inleg wordt bij beëindiging van uw lidmaatschap terugbetaald op het moment dat de reserves van de coöperatie hiervoor voldoende zijn en het voortbestaan van de coöperatie niet in gevaar komt, dit ter beoordeling van het bestuur. De terugbetaling vindt uiterlijk twee jaar na beëindiging van uw lidmaatschap plaats. Ook gedurende uw lidmaatschap kunt u het bestuur vragen om uw aanvullende inleggeld terug te betalen; het bestuur zal dan over de mogelijkheden met u afstemmen.

Ook over uw aanvullende inleg vergoedt de coöperatie jaarlijks per 31 december een rente van 4% in de vorm van een in de winkel te besteden waardebon (rentepercentage jaarlijks als onderdeel van de begroting door de algemene ledenvergadering vast te stellen).

Een voorbeeld: Als u op 1 mei een basis en aanvullende inleg doet van € 400,-, dan ontvangt u begin januari het jaar daarop een waardebon ter waarde van € 13,42 waarmee u uw boodschappen kunt afrekenen (Berekening: € 500,- aan basis en aanvullende inleg*(245 rentegevende dagen*(4% rente / 365 dagen)) = € 13,42). 

Streefbedrag: € 25.000,-

3e mogelijkheid | Lening

Leden en niet-leden die meer dan € 1.000,- willen financieren nodigen we uit om een leenovereenkomst met een looptijd van 3 tot en met 10 jaar af te sluiten. Klik hier voor een voorbeeld leenovereenkomst. U ontvangt een voorstel voor een leenovereenkomst als u ons aangeeft een lening te willen verstrekken.

Ook op leningen vergoedt de coöperatie een jaarlijkse rente van 4% in de vorm van een in de winkel te besteden waardebon (voor de berekening van de rente zie het bovenstaande voorbeeld).

Streefbedrag: € 40.000,-

4e mogelijkheid | Vooruitbetalen

Door uw boodschappen vooruit te betalen (net als bij een abonnement op de krant) financiert u de winkel een beetje mee. Dit is mogelijk vanaf € 250,-.

Een voorbeeld: Stel dat u iedere week bij Gedeelde Weelde voor ca. € 25,- boodschappen denkt te doen, dan kunt u met een vooruitbetaling van € 500,- 20 weken lang zonder portemonnee boodschappen komen doen.

Streefbedrag: € 10.000,-

5e mogelijkheid | Schenkgeld

Naast koopgeld (boodschappen doen) en leengeld (zie hierboven) staat de coöperatie óók open voor schenkgeld. Zowel van leden als van niet-leden. Ontvangen schenkgeld zullen we altijd in overleg met de algemene ledenvergadering besteden.

Streefbedrag: € 5.000,-

 

Meedoen?

Via de websitepagina word lid kunt u aangeven hoe u aan de financiering van de winkel wilt bijdragen. Heeft u nog vragen? Wilt u overleg over een passende bijdrage aan de financiering van Gedeelde Weelde? Neem dan contact op met het bestuur via info@gedeeldeweelde.nl of bel met Dominique Sleijpen (+31 (0) 6 1463 6942) of Luuk Rövekamp (+31 (0) 6 1093 5619). Ook als u geen interesse in het lidmaatschap van de coöperatie heeft, maar wel wilt meefinancieren dan stemmen we daarover graag met u af.

Ledencontributie

Als lid betaalt u elk jaar een contributie aan de coöperatie. Voor 2016 heeft de algemene ledenvergadering de contributie op € 10,- per lid vastgesteld (ongeacht de aanmeldingsdatum). Als u lid wordt dan stemt u ermee in dat de coöperatie de contributie van de door u opgegeven bankrekening automatisch mag incasseren. De contributie wordt gebruikt voor de organisatie van de coöperatie, waaronder de algemene ledenvergaderingen en de ledenadministratie.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
en blijf op de hoogte van het allerlaatste nieuws