Over kunstmesteconomie en roven, ruilen en associëren – Een boeiende avond met Jan Saal

Over kunstmesteconomie en roven, ruilen en associëren – Een boeiende avond met Jan Saal

Wat bedoelen we bij Gedeelde Weelde met een associatieve of afstemmingseconomie? Waarom zijn we als Gedeelde Weelde coöperatief georganiseerd? Hoe werken we als Gedeelde Weelde samen aan waardecreatie en wat is de rol van het geld binnen ons initiatief? En waarom werken we aan een rentevrije Gedeelde Weelde?

We voelen ons als Gedeelde Weelde onderdeel van een beweging waarin niet alleen aandacht is voor een gezonde landbouw maar ook voor een gezonde economie. Een wereldwijde beweging van onder andere eigenzinnige boeren, tuinders en andere producenten, van ondernemers die niet alleen voor zichzelf ondernemen en burgers die met aandacht en bewustzijn consumeren. Vanuit het besef dat een gezonde economie een randvoorwaarde is voor een gezonde landbouw. We mogen net als van de kunstmest landbouw weg van de kunstmest economie. Waar geld met geld wordt verdiend. Waarmee geen werkelijke waarde voor de samenleving wordt gecreëerd.

Er zijn volgens Jan Saal – hij is bij ons op dinsdagavond 18 juni te gast voor een lezing – parallellen te trekken tussen de huidige gangbare kunstmest landbouw en de huidige wijze van economie bedrijven. Wat deze parellellen inhouden, hopen we samen met Jan te verkennen.

Volgens Jan kunnen we drie stadia in onze economische ontwikkeling onderscheiden: roven, ruilen en associëren. En zitten we als mensheid nog steeds in de overgang van roven naar ruilen, op weg naar associëren. Associëren ontstaat als producenten, handel en consumenten onderling op elkaar gaan afstemmen. Bijvoorbeeld over behoeften, mogelijkheden, hoeveelheden, kwaliteiten en prijzen. En zo samen verantwoordelijkheid nemen voor de hele keten, voor elkaar en de Aarde.

Vind je dit interessante onderwerpen? Kom dan naar de door ons in samenwerking met SNS Expertisecentrum en SDG House Maastricht georganiseerde lezing ‘GELD & WAARDE IN EEN MODERNE GEMEENSCHAP’. Na een opmaat van Jan gaan we met elkaar op zoek naar antwoorden op en verdere gezichtspunten bij de bovenstaande onderwerpen en vragen die jullie meebrengen.Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
en blijf op de hoogte van het allerlaatste nieuws