Algemene Ledenvergadering (ALV)

Algemene Ledenvergadering (ALV)

Datum/Tijd
Date(s) - 24/04/2023
20:00 - 22:00


Op 24 april 2023 vindt er weer een Algemene Ledenvergadering plaats. Alle leden van Gedeelde Weelde zijn van harte welkom en hebben een uitnodiging in de mail ontvangen. Het agenda voorstel is als volgt:

1. Welkom (ca. 5 min)

2. Vaststellen notulen ALV van 13 december 2022 (ca. 5 min)

3. Presentatie en besluitvorming aanvulling / addendum bij het ondernemingsplan: beleidsplan 2023 t/m 2025 (ca. 45 min)
Als onderdeel van het Project Terug- en Vooruitkijken, waarbij zowel leden als niet-leden (klanten) betrokken zijn, hebben we met elkaar gereflecteerd op de eerste vier jaren vanaf het moment dat Gedeelde Weelde op 18 februari 2019 haar deuren opende en hebben we samen nieuwe ideeën en wensen voor de toekomst in kaart gebracht. Dit hebben we gedaan via een ledendag en een enquête. De opbrengsten die hieruit voort zijn gekomen willen we in deze ALV graag ter besluitvorming voorleggen met het volgende voorstel: De projectgroep Terug- en Vooruitkijken stelt aan de ALV voor om de aanvulling/addendum bij het ondernemingsplan: beleidsplan 2023 t/m 2025 aan te nemen. Alle leden ontvangen deze aanvulling c.q. dit addendum samen met alle overige stukken voor deze ALV uiterlijk zondag 16 april via e-mail.

PAUZE (ca. 10 min)

4. Maken van een werkplan op basis van het beleidsplan 2023 t/m 2025 (ca. 45 min)
Tijdens deze tweede helft van de ALV werken we met elkaar aan de concretisering van het beleidsplan waarover we in de eerste helft van de ALV een besluit hebben genomen. In deze eerste ‘werkbijeenkomst’ staat vooral de vraag centraal: “Aan welke ideeën / wensen wil jij je verbinden met het doel een concreet resultaat te bereiken”. Bij voorkeur werken we vanuit de bestaande werkgroepen aan de realisatie van de verschillende ideeën / wensen. Die avond zal van elke werkgroep minimaal één werkgroeplid aanwezig zijn. Je kunt als lid (tijdelijk) aansluiten bij een werkgroep voor het mee uitwerken van ideeën of wensen.

5. Rondvraag (ca. 10 min)

Afsluiting met een drankje

 Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
en blijf op de hoogte van het allerlaatste nieuws