Algemene Ledenvergadering

Algemene Ledenvergadering

Categorieën

Datum/Tijd
Date(s) - 28/06/2022
20:00 - 22:00


Agendavoorstel ALV

Dinsdag 28 juni 2022
20.00 tot 22.00 uur (inloop vanaf 19.45 uur)

Winkelcafé Gedeelde Weelde

(1) Welkom & opening (ca. 20 min)
a. Vaststellen van de agenda
b. Mededelingen / Ingekomen stukken
c. Vaststellen van de notulen van de ALV van 21 december 2021
d. Actielijst

(2) Jaarverslag en jaarrekening 2021 en decharge aan het bestuur (ca. 40 min)
a. Opbrengsten van de ledenbijeenkomst van 8 juni over de concept jaarrekening
b. Verslag en advies van de kascommissie
c. Vaststellen van het concept jaarverslag en de jaarrekening
d. Verlenen van decharge aan het bestuur
e. Benoemen van de leden van de kascommissie voor dit jaar

(3) Bankkeuze Rabobank en/of Triodosbank (ca. 10 min)
a. Voorstel van de werkgroep Financiën & Administratie

(4) Vertrouwenscommissie (ca. 25 min)
a. Voortgangsbericht van de tijdelijke werkgroep vertrouwenscommissie
b. Voorstel van deze werkgroep voor de benoeming van een eerste
vertrouwenscommissie

(5) Voorstel studentenlidmaatschap (ca. 15 min) (6) Rondvraag & afsluiting (ca. 10 min)Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
en blijf op de hoogte van het allerlaatste nieuws