Onderzoek naar participatie bij Gedeelde Weelde

Onderzoek naar participatie bij Gedeelde Weelde

Wat betekent ‘actief’ lidmaatschap en hoe zou je dat nog kunnen verbeteren binnen de coöperatie? Voor zijn afstudeerscriptie boog Renato Costa Durand zich over deze vragen. 

Renato is zelf vanaf het begin bij Gedeelde Weelde betrokken geweest als lid en producent, hij kende de coöperatie dus al goed. Voor zijn afstudeeronderzoek in het kader van de Bachelor studie Management of the living environment aan de Van Hall Larenstein University of Applied Sciences in Velp gebruikte hij o.a. een enquête en organiseerde persoonlijke gesprekken met diverse soorten leden om nog meer data en inzichten te verwerven.

Uitgangspunt was de vaker gehoorde wens om meer actieve leden binnen Gedeelde Weelde te werven. Hiervoor diende eerst gedefinieerd te worden wat ‘actief’ in deze context betekent. Op basis van zijn onderzoek kon Renato uiteindelijk enkele aanbevelingen doen. Bijvoorbeeld het uitwerken een publiceren van een organigram, het opstellen van taakomschrijvingen van de werkgroepen of het organiseren van informatiebijeenkomsten voor nieuwe (actieve) leden. Een als artikel geschreven samenvatting van het onderzoek (in het Engels) heeft Renato hier ter beschikking gesteld en heeft de (voor velen waarschijnlijk herkenbare) titel Working with people per definition can be complex, but it can be doable and even enjoyable. Renato nodigt geïnteresseerden die vragen hebben uit om contact met hem te leggen (stuur dan even een mail naar info@gedeeldeweelde.nl).

We bedanken Renato voor dit onderzoek dat de coöperatie waardevolle informatie en concrete aanbevelingen opgeleverd heeft. Van harte gefeliciteerd met het behalen van je Bachelor titel en heel veel succes voor je verdere levensweg en met je volgende projecten! Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
en blijf op de hoogte van het allerlaatste nieuws