Vacature ondernemerslid winkelier

Vacature ondernemerslid winkelier

Gedeelde Weelde is een coöperatieve winkel voor je dagelijkse boodschappen in het monumentale Sphinxgebouw in Maastricht. De coöperatie heeft als doel het leveren van producten en verlenen van diensten aan leden en niet-leden vanuit haar uitgangspunten earth care, people care, fair share (zorg voor de aarde, zorg voor elkaar, eerlijk delen). Samen werken we aan een voedselketen die uitgaat van voedselsoevereiniteit: het recht van mensen op gezond en cultureel passend voedsel, geproduceerd op ecologisch verantwoorde en duurzame wijze in een voedsel- en landbouwsysteem dat door henzelf wordt vormgegeven.

Ondernemer met allround winkelierskwaliteiten (24 tot 40 uur per week)

Onze winkel is nu vijf jaar open en we groeien als biologische boerenkool. Ook de verantwoordelijkheden en taken groeien mee met de ontwikkeling van onze coöperatie. Zo zijn we steeds lerend in beweging – individueel en als gemeenschap.

De basis en draagkracht van onze coöperatie vormen de leden. We zijn georganiseerd vanuit werkgroepen waarbinnen belanghebbende leden en ondernemersleden gezamenlijk invulling geven aan alle verantwoordelijkheden en taken waar de coöperatie om vraagt. De eindverantwoordelijkheid voor de winkelexploitatie ligt bij een tiental ondernemers- en bestuursleden. Ieder ondernemerslid draagt verantwoordelijkheid voor het geheel én vanuit zijn of haar individuele competenties en ervaringen voor specifieke werkgebieden. Er wordt regelmatig gereflecteerd op een complementaire en evenwichtige samenstelling van de ondernemersgroep evenals op de bestaande en toekomstige verantwoordelijkheden, taken en competenties.

Om de groei van de coöperatie bij te kunnen blijven benen zoeken we een collega ondernemerslid die als allround winkelier de medeverantwoordelijkheid voor de dagelijkse leiding en enkele afdelingen op zich neemt.

Competenties en ervaringen

We zoeken een collega-ondernemer die:

 • Onze uitgangspunten omarmt en vanuit deze wil bijdragen aan de verdere ontwikkeling en bloei van de coöperatie.
 • Beschikt over initiatiefkracht en ondernemingszin, verantwoordelijkheid en eigenaarschap kan voelen en nemen voor het geheel en voor specifieke werkgebieden.
 • Kennis en ervaring heeft binnen de (biologische) levensmiddelendetailhandel en geïnteresseerd is in coöperatieve structuren en processen.
 • Commercieel, dienstbaar, dienstverlenend en praktisch (hands-on) ingesteld is.
 • Lerend en nieuwsgierig is, buiten bestaande kaders kan denken, kan reflecteren op het eigen denken en handelen en bereid is zich persoonlijk en professioneel te ontwikkelen.
 • Kan schakelen tussen strategie en praktijk – Groot denken, diep voelen, klein doen.
 • In teamverband kan samenwerken, oog heeft voor teamdynamieken (samen dragen) en communicatief vaardig is.
 • Bereid is te helpen ieders kennis, talenten, competenties verder te ontwikkelen.
 • Kan vooruitzien, plannen, goede processen gaan, prioriteren, afstemmen, besluiten, uitvoeren en relativeren.

Verantwoordelijkheden en taken

Als nieuwe collega neem je de volgende verantwoordelijkheden en taken op je:

 • Het ontwikkelen, uitdragen en borgen van onze coöperatieve waarden en uitgangspunten.
 • Het organiseren van het dagelijkse beleid op de winkelvloer (‘vloer-verantwoordelijke’).
 • Het verzorgen en ontwikkelen van het assortimentsbeleid van een of enkele afdelingen; waaronder leverancier- en productkeuzes, prijzen en marges, presentaties, promoties en de HACCP.
 • Het organiseren en coördineren van werk- en projectgroepen. Waaronder het faciliteren en waar nodig ondersteunen van werkgroepleden bij het zelfstandig verzorgen van werkzaamheden.
 • Aandacht hebben voor en bijdragen aan coöperatieve en transparante processen en (werk)structuren, met aandacht voor welbevinden, ontwikkeling en veiligheid.
 • Het actief informeren van o.a. werkgroepen en de algemene ledenvergadering over relevante ontwikkelingen binnen de werkgebieden.
 • Het bijdragen aan de feedbackcultuur binnen Gedeelde Weelde en het scheppen van een veilige sfeer met elkaar waarin alles gezegd en onderzocht kan worden.
 • Het bijwonen van vergaderingen en bijeenkomsten en daar terdege op voorbereiden. In verbinding blijven met elkaar en het werk.

Dit betreft een verantwoordelijkheid van gemiddeld 24 tot 40 uur per week. Werktijden zijn in overleg af te spreken.

Wat biedt Gedeelde Weelde?

 Het ondernemen binnen Gedeelde Weelde biedt onder andere:

 • Het samenwerken met betrokken leden met aandacht en zorg voor elkaar.
 • Een organische, dynamische en creatieve werk- en leeromgeving.
 • De ruimte voor professionele en persoonlijke ontwikkeling.
 • Het samen dragen en delen van verantwoordelijkheden, lusten, lasten en risico’s.
 • Het delen in het exploitatieresultaat van de coöperatie.

Interesse?

 Zie je het samen ondernemen en werken binnen onze coöperatie zitten? Kun je de verantwoordelijkheden van het ondernemerschap overzien en dragen? Denk je in samenwerking met de andere ondernemersleden reële ondernemersvergoedingen vanuit de winkelexploitatie te kunnen realiseren? Stuur dan je sollicitatie met CV aan Coöperatie Gedeelde Weelde via sollicitatie@gedeeldeweelde.nl. Voor meer informatie over deze vacature kun je per mail of telefonisch contact opnemen met Madieke Schoots (06 184 511 61) of Lea Balliel (06 100 430 59).Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
en blijf op de hoogte van het allerlaatste nieuws