Evaluatie Terug- en Vooruitkijken

Evaluatie Terug- en Vooruitkijken

Het proces in een notendop: tijdens een ledendag in oktober 2022 en een enquête onder leden en klanten is er gezamenlijk gewerkt aan onderwerpen en vragen waar we in toekomst als Gedeelde Weelde (meer) aandacht aan willen besteden. Deze ideeën en aandachtspunten zijn uitgewerkt in het ‘addendum bij het ondernemingsplan’ dat op 24 april door de ALV is aangenomen.

Als volgende stap worden nu de verschillende aanbevelingen uit het addendum in de praktijk gebracht. Voor het uitwerken van een aantal aanbevelingen hebben reeds eerste samenkomsten van project- en werkgroepen plaatsgevonden. Mocht je nog willen meewerken en je verbinden aan een of meerdere aanbevelingen kun je je nog steeds opgeven per mail aan info@gedeeldeweelde.nl.

Dit was de eerste keer dat er vanuit Gedeelde Weelde een dergelijk terug- en vooruitkijk proces is georganiseerd en is er geprobeerd om dat zo coöperatief mogelijk te doen. Daarom leek het de projectgroep dus belangrijk om de leden naast de zo waardevolle inhoudelijke co-creatie óók de gelegenheid te geven om zich te uiten over hoe zij het proces en de organisatie hebben ervaren. Hiervoor hebben leden in mei en juni via een enquête feedback op het proces kunnen geven. Bij deze willen we deze feedback ook graag weer met jullie delen.

Proces

Het proces in z’n geheel werd “bijzonder mooi”, “indrukwekkend en inspirerend” en “helder gestructureerd” genoemd. “Sjiek, zo moet dat in een coöperatie!” Het werd als positief ervaren dat er tijdens het proces “op diverse manieren informatie vergaard [werd] bij de leden”. Deze diverse communicatiekanalen hielpen om “ook zonder aan de ledendag deelgenomen [te hebben] het proces en de inhoud [toch] goed te volgen.”

Ledendag

Van de 16 mensen die meegedaan hebben aan de enquête, was de helft erbij op de ledendag op 9 oktober. De ledendag is door de meeste mensen heel positief ervaren: de dag was ”gezellig, informatief”; een “actieve dag” die “saamhorigheid” bracht, waardoor “nieuwe ideeën [konden] stromen”. Het was fijn dat er “samen aan beleid en visie gewerkt” werd en het “terughalen van oorspronkelijke ideeën omtrent de oprichting” werkte “verbindend”.

Enquête

Als deel van het proces is er ook een enquête verstuurd waarin leden en klanten door middel van open vragen en stellingen werden uitgenodigd hun mening te geven over hoe Gedeelde Weelde haar 9 uitgangspunten toepast. 11 personen van de 16 hadden meegedaan aan deze enquête. Voor 3 van hen was dat de eerste keer dat ze met de uitgangspunten van Gedeelde Weelde in aanraking kwamen. Veel mensen vonden het goed en “zinvol” dat de uitgangspunten zowel voor de ledendag als de enquête als kapstok waren genomen, zo konden deze “als basis” worden gebruikt om “verder op te bouwen”. “Er is al zoveel aanwezig in de coöperatie, we hoeven het niet telkens opnieuw uit te vinden.” Eén persoon vond dat de enquête daardoor wel wat “kunstmatigs” kreeg.

Verbeterpuntjes

Verbeterpuntjes waren er natuurlijk ook. De ALV “miste wat slagkracht voor inzet verbeteringen op de korte termijn”. De behoefte om duidelijker te zien hoe het proces tot concrete verbeteringen heeft geleid klonk ook door in de opmerking dat het proces “lijkt te slapen” sinds de ALV. Meer “korte terugkoppelingen tussendoor” waren wenselijk geweest en sommige leden hadden graag meer informatie over de “context” gehad: hoe Gedeelde Weelde zich verhoudt tot de “stad/ de regio/ bio-producenten”.

Toekomstig proces

Er werden ook ideeën gedeeld over een eventuele herhaling van het proces. Respondenten leken het erover eens dat herhalen “absoluut” gewenst was, waarbij wel opgemerkt werd dat dit “afhangt van het bereiken van resultaten”. Qua frequentie werd gedacht aan “om de paar jaar”, “over 3-4 jaar” of “elke twee jaar”, want “nieuwe ideeën hebben ook tijd nodig om te ankeren”. Iemand opperde om wellicht af en toe één specifieke vraag rond te sturen. “Dat is duidelijker, daardoor levert het misschien meer op?” Ook werd er gesuggereerd de bijeenkomsten en evaluaties niet centraal maar per afdeling of werkgroep te organiseren, “waardoor concretere praktische resultaten kunnen worden geboekt”. Ten slotte werd er geopperd om een keer “iemand uit gastvrijheidssector met vreemde ogen naar Gedeelde Weelde te [laten] kijken.”

Al met al lijkt het Terug- en Vooruitkijkproces dus een vruchtbaar en leerrijk proces te zijn geweest voor Gedeelde Weelde. We zijn als projectgroep erg blij en dankbaar voor de gezamenlijke denk- en daadkracht van alle leden tijden dit proces evenals voor de suggesties en verbeterpuntjes die genoemd zijn. Deze zijn van waarde voor een eventuele volgende projectgroep die het proces-stokje over zal nemen.

Hartelijke groeten,

Projectgroep Terug- en Vooruitkijken

Chantal, Dominique, Han, Lea, Luuk, Madieke en MichelleSchrijf je in voor onze nieuwsbrief
en blijf op de hoogte van het allerlaatste nieuws