Terug- en vooruitkijken

Terug- en vooruitkijken

Het is alweer vier jaar geleden dat we in ons Ondernemingsplan Gedeelde Weelde in De Eiffel onze dromen, ideeën, doelen en uitgangspunten voor onze coöperatieve winkel opschreven. Er is sindsdien veel gebeurd: we hebben onze bijzondere locatie in het Eiffelgebouw in gebruik genomen, we hebben onze winkel gebouwd en ingericht, we hebben werkgroepen opgericht en bemenst, we hebben duizend-en-één assortimentskeuzes gemaakt en we zijn gegroeid naar circa 300 leden waarvan er tientallen meewerken in de winkel of in de andere werkgroepen. We hebben met elkaar veel geleerd over coöperatief organiseren en samenwerken, over co-creëren en wat het vraagt om dag in dag uit onze winkel te draaien, et cetera. We hebben veel nieuwe leden mogen verwelkomen en helaas óók van enkele leden van het eerste uur afscheid moeten nemen. We hebben met elkaar veel plezier beleefd en successen gevierd en er waren (en hoe kan het ook anders) soms óók minder goede en leuke momenten. Vanaf het moment dat we de sleutel van de winkelruimte kregen is de tijd omgevlogen. Kortom: het gaat goed met Gedeelde Weelde en we groeien in alle opzichten als biologische kool.

De tweede helft van dit jaar en de eerste helft van volgend jaar lijkt een goed moment om terug- en vooruit te kijken; ook om stil te staan bij en te waarderen wat we in de afgelopen jaren met elkaar hebben gerealiseerd. We willen het schrijven van een volgend beleidsdocument aangrijpen om een reflecterend proces te gaan met alle leden. Eén van de doelen van het proces is te toetsen of we onze basiswaarden earth care, people care en fair share ook in concrete situaties zo toepassen zoals we dat ons met elkaar voorstellen. Ook willen we graag richtinggevende ideeën en praktische wensen verzamelen voor de toekomst. We willen deze zomer beginnen met de voorbereidingen voor dit proces en streven ernaar het in het voorjaar van 2023 af te ronden.

In de geest van Gedeelde Weelde willen we óók dit proces graag op coöperatieve wijze uitvoeren. Alle leden zijn van harte uitgenodigd om hierin mee te denken en te doen! Dat geldt om te beginnen dus ook voor de organisatie. Mocht je het leuk vinden om deel uit te maken van de projectgroep die dit proces begeleidt, meld je dan vóór 3 juli aan door een mail te sturen naar info@gedeeldeweelde.nl. We denken aan een projectgroep van 8 tot 10 leden met belanghebbende leden, ondernemersleden en bestuursleden. Op dinsdag 12 juli om 20.00 uur zouden we graag een eerste bijeenkomst met de projectgroep bij Gedeelde Weelde willen organiseren. Mocht je graag mee willen doen maar op 12 juli niet kunnen, geef dit dan even aan in je mailtje.

Voor alle andere leden die niet met de projectgroep mee willen doen maar wél graag input willen leveren: we komen deze zomer graag uitgebreider bij jullie terug op de mogelijkheden om hierin als lid van Gedeelde Weelde je inbreng te hebben. We kijken uit naar alle ontmoetingen en uitwisselingen binnen dit project!

Chantal Febvre (ondernemerslid), Dominique Sleijpen (ondernemers- en bestuurslid), Luuk Rövekamp (ondernemers- en bestuurslid), Madieke Marjon Schoots (ondernemerslid) & Michelle van Weeren (belanghebbend lid)Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
en blijf op de hoogte van het allerlaatste nieuws